فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
هزینه‌های صندوق

 

 


 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس

حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با  ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدیر

1- کارمزد ثابت : 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی.

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از

مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1-2 در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد.

2-2 محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.*

4

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل600 میلیون ریال و حداکثر 1,400 میلیون ریال، برای سال مالی منتهی به 1401/06/31 تعیین گردید.

5

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه2/5 درصد از متوسط روزانة سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق.

6

حق الزحمه حسابرس

تا سقف مبلغ 1200 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 تعیین گردید.

7

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

 معادل 0/3 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‏باشد.

8

حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‏ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

9

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه دسترسی به نرم ­افزار صندوق، نصب و راه ­اندازی تارنمای آن و هزینه ­های پشتیبانی آن­ها براساس صورتحساب شرکت نرم ­افزاری محاسبه می ­گردد.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

دریافت کننده

جریمه ابطال

5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

 

 

 

4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

 

 

3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

صندوق