فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱.۰۹۱)% (۰.۶۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۶۷۳)% (۰.۱۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۶.۸۵۵)% (۴.۷۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۸.۲۳۵)% (۴.۵۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱۰.۵۸۷)% (۶.۶۱۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۷.۴۹۳)% (۵.۵۱۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۱۹۰۸۸.۱۵۱ %۱۲۲۴۴.۵۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۸۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۲)% (۱۰.۱۶)%