فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱.۰۹) (۰.۶۸) (۹۸.۱۸) (۹۱.۶۲)
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۳۸) (۰.۲۷) (۷۵.۱۹) (۶۲.۴۴)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۹۰.۵۱ ۷۵.۵۴
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱.۰۴ ۰.۷۹ ۴,۱۹۸.۴۶ ۱,۶۳۸.۱۷
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۳۸) (۰.۱۲) (۷۵.۲۶) (۳۵.۶۶)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۹۷) (۰.۸۵) (۹۷.۱۳) (۹۵.۵۹)
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۶) ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۶۹) (۰.۲۷) (۹۲.۰۶) (۶۲.۲۷)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۵۱) (۰.۳۱) (۸۴.۳۸) (۶۷.۲۵)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۱۳ ۰.۳۸ ۶۲.۴۱ ۳۰۴.۳۵
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۵) ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱.۱۳ ۰.۷۸ ۵,۸۳۹.۴۹ ۱,۶۲۲.۵۳
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۴۳ ۰.۵۷ ۳۷۷.۴۵ ۶۹۷.۸۶