فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سبدگردان توسعه فیروزه ۲۵,۰۰۰
۲ گروه توسعه مالی فیروزه ۵۰,۵۰۰
۳ کارگزاری فیروزه آسیا ۲۴,۵۰۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰